Indiveo

Opschaling

Indiveo ontwikkelt begrijpelijke modules die door zorgverleners naar patiënten worden gestuurd. Animaties in deze modules vormen de basis om (complexe) informatie begrijpelijk uit te leggen. Ziekenhuizen ervaren voordelen voor patiënten (beter geïnformeerd over wat hen te wachten staat) én zorgverleners (minder tijd besteden aan mondelinge uitleg).

Digitalisering
Zelfzorg
Overige
Regio Friesland
Help ons versnellen

De modules van Indiveo zijn opgenomen in een bibliotheek. Ziekenhuizen nemen een abonnement op deze bibliotheek (net als Netflix). Hiermee kunnen zij gebruik maken van alle beschikbare modules en de bijbehorende techniek (platform). Zo ervaren zij de voordelen van de inzet van Indiveo. Versnellen van de uitrol van Indiveo in de ziekenhuizen kent meerdere aspecten; van het genereren van bekendheid tot het besluit van een ziekenhuis om een samenwerking te starten. Indiveo komt graag in contact met partijen die ons kunnen verbinden met de beslissers binnen het ziekenhuis (Raad van Bestuur).

Ralph Koppers