Identfy APP

Implementatie

Met de Identfy APP wil Idenfty vanaf het derde trimester en nadat de kraamperiode wegvalt een vangnet bieden aan kersverse ouders waar Identfy in samenwerkingen de verloskundige en de kraamzorg de kers verse ouders ondersteunt met de mentale zaken rondom de zwangerschap, om de kans op een postnatale depressie te verlagen dan wel te voorkomen zodat niet alleen de zwangere maar het hele gezin profijt heeft van een sterk mentaal gezinsysteem.

Digitalisering
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland