ICT-Ladder

Opschaling

De ICT-ladder is een instrument dat duidelijkheid geeft over de actuele ICT-status van de huisartsenvoorziening. Het gaat om ICT binnen uw voorziening, maar ook om die van uw voorziening in relatie tot de (zorg)omgeving. Op basis van een vragenlijst (ICT-scan) wordt bepaald op welke trede van de ICT-ladder de organisatie staat. Naast de scan van de praktijk bevat de ICT-ladder een aan de ‘positie’ op de ICT-ladder gekoppeld advies over hoe de praktijk een stap verder kan komen. Om veilig bovenaan een ladder te komen is het van belang om geen treden over te slaan. Voor de ontwikkeling van ICT in de praktijk is dat niet anders.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Utrecht
Help ons versnellen

Bredere toepassing