Huisartsen van Nederland

Opschaling

De druk op de huisartsenzorg neemt toe. Patiënten hebben moeite om de dokter te bereiken of moeten lang wachten voor ze terecht kunnen, omdat het zorgpersoneel overbelast is. Met ons innovatieve digitale triageplatform willen wij de toegankelijkheid van de huisartsenzorg verbeteren, zónder het persoonlijk contact met de patiënt te verliezen.

AI
Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Brabant
Help ons versnellen

Wij willen graag integraties met Huisarts Informatie Systemen en patientportalen en wij streven naar vergoeding van de licentiekosten door zorgverzekeraars voor de huisartsenpraktijken die besluiten met ons systeem te gaan werken, om zo de eerstelijnszorg voor iedereen toegankelijk te houden!