Huisartsen van Nederland

Opschaling

Huisartsen van Nederland biedt met haar slimme triagesoftware een efficiënt patiëntflow managementsysteem, waarmee triage- en praktijkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden.

De patient flow management software is een uitkomst voor huisartsenpraktijken die goede zorg willen blijven leveren ondanks de toenemende druk op de beschikbare middelen en de stijgende zorgvraag.

De software is niet alleen geschikt voor praktijken die te kampen hebben met onderbezetting van zowel huisartsen als ondersteunend personeel, ook praktijken die de wens hebben om te groeien of praktijken die taakverschuiving naar ander gespecialiseerd personeel wensen, kunnen de software hiervoor inzetten als hulpmiddel. Wij bieden een efficiënt patiëntflow managementsysteem met triage op basis van AI voor de huisartsenpraktijk of -post, waarmee triage- en praktijkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. Het systeem vergroot de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de patiënt, terwijl het de werkdruk vermindert en de capaciteit van de praktijk verhoogt.

Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Overige
Help ons versnellen

Wij willen graag integraties met Huisarts Informatie Systemen en patientportalen en wij streven naar vergoeding van de licentiekosten door zorgverzekeraars voor de huisartsenpraktijken die besluiten met ons systeem te gaan werken, om zo de eerstelijnszorg voor iedereen toegankelijk te houden!