Hows: serious game autisme

Ontwikkeling

Hows is een serious game, die gemaakt is voor mensen met autisme die moeite hebben met het plannen, organiseren en uitvoeren van hun huishouding. De game richt zich met name op (het leren) zelfstandig wonen. De begeleider geeft de speler taken die hij in de echte wereld moet gaan uitvoeren. Alles wat de speler moet doen staat in een online takenlijst die ook via een mobiel apparaat als een smartphone toegankelijk is. Dit biedt structuur en duidelijkheid en geeft de speler een goed overzicht over de nog uit te voeren taken en de stappen die hij moet nemen om de taken tot een goed einde te brengen.
De speler krijgt hulp van een virtuele coach (in de vorm van een vis) die toegang geeft tot gepersonaliseerde hulpmiddelen zoals geheugensteuntjes, gebruiksaanwijzingen en instructievideo’s. Daarnaast houdt de coach de voortgang van taken in de gaten en geeft feedback wanneer taken zijn afgerond of wanneer de speler taken niet op tijd volbrengt.
Met het uitvoeren van taken verdient de speler punten. Deze punten kunnen ingeruild worden voor beloningen in de digitale spelwereld óf in de echte wereld en helpen de spelers gemotiveerd te blijven. Virtuele beloningen leveren een gepimpt droomhuis op in de game. De verdiende punten kunnen ook worden omgezet in real-life beloningen. Zo kan hij sparen voor een vrijstelling van een afwasbeurt tijdens de training, bioscoopkaartjes of een dagje Efteling.

Ontwikkeld met de doelgroep:
De vormgeving van het droomhuis is mede tot stand gekomen door verschillende concepten voor te leggen aan mensen met autisme. Opvallend is dat er gekozen is voor een zo realistisch mogelijk huis. Een huis met een slaapkamer, woonkamer, badkamer en keuken. Andere voorstellen zoals futuristische, robo-achtige huizen vielen hiermee af. Belangrijk was wel dat er 'gekke' dingen gedaan moeten kunnen worden met het droomhuis. Daarom is het nu bijvoorbeeld mogelijk om met het thema 'space' je huis in te richten. Je kan, wanneer je dit doet, onder andere ruimtekristallen aanschaffen of een spaceshuttle kopen om je droomhuis verder te pimpen.
Ook zijn de toekomstige gebruikers betrokken geweest bij de totstandkoming van de naam ‘Hows’. Hows illustreert een combinatie van twee woorden. Als eerste het woord 'house'. Dit woord beschrijft dat de game gericht is op mensen die zelfstandig gaan wonen. Hun eigen 'house' gaan bewonen. Wat moet je hier allemaal voor kunnen, welke vaardigheden moet je beheersen? Hoe doe je dat? 'How' doe je dat? Vandaar de combinatie House' en 'How' maakt samen 'Hows'.

Domotica
Digitalisering
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Gelderland