HoloMoves: Informeren en bewegen met Mixed Reality applicaties in de zorg

Opschaling

HoloMoves maakt MR-applicaties voor de zorg, die gebruikt worden met een Mixed Reality (MR) bril. HoloMoves gebruikt deze techniek om de patiënt spelend in beweging te krijgen en biedt informatiemodules om de patiënt meer eigen regie te geven. Zo wordt zorg geïntensiveerd, blijft de patient in contact met de omgeving en ontlasten we zorgpersoneel.

AI
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Wearable
Zelfzorg
Overige
Regio Utrecht
Help ons versnellen

-Vergroten van implementatiekracht in de zorg. Er is een grote vraag naar digitale innovatie in de zorg maar tegelijkertijd ervaren wij een achterstand in kennis & skills. Hoe krijgen we in de zorg de benodigde budgetten om het zorgpersoneel te trainen en te begeleiden bij implementatie trajecten.
-Tips en ideeën rondom hulp&service gebruik van de benodigde hardware, zodat wij ons kunnen focussen op de software
-Het vormen van consortia bij grote subsidieaanvragen. Onderzoek en innovatie zit in ons DNA en we kijken graag verder naar de mooie combinaties die kunnen ontstaan in de zorg.