Hersenz

Pilot

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten in de chronische fase. Voor veel mensen is het lastig hun leven weer op te pakken na medische hulp en revalidatie. Hersenz helpt hen hiermee door in goed onderbouwde behandelprogramma's te werken aan persoonlijke doelen. Ook als het hersenletsel al langer geleden ontstaan is, blijkt er nog veel verbetering mogelijk te zijn.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Utrecht