HeLiUMM | Maturity Model

Ontwikkeling

De vele losse oplossingen en tools die aangeboden worden rond Healthy Lifestyle, duurzame inzetbaarheid en Healthy Ageing missen ene groter kader, verbinding onderling. HeLiUMM biedt juist dat grotere complexe beeld. Een dialoogtafel voor bestuurders die aan de slag willen met dit dilemma. En tegelijk een aanpak, een Healthy Lifestyle Maturity Model, waarmee grotere organisaties echt resultaat kunnen bereiken.

Informatie-uitwisseling
Overige
Regio Groningen