Hearo

Opschaling

Hearo geeft de patiënt een tekstuele samenvatting van het gesprek tussen de patiënt en de arts. Daarnaast biedt de app de tekst begrijpbaar aan en helpt je met het stellen van vragen aan de arts. Op deze manier wil Hearo mismatches voorkomen en de communicatie verbeteren.

Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland