HartWacht

Opschaling

Hartpatienten worden in staat gesteld om metingen te verrichten met speciale medische devices waar en wanneer dit gewenst is. De data worden beoordeeld door algoritmes en indien deze afwijkend zijn worden deze doorgestuurd naar een commandocentrum dat bemand wprdt door verpleegkundigen en cardiologen. Naar aanleiding van de data wordt, zo nodig, advies gegeven aan de patient of wordt een behandeling gestart danwel bijgesteld.
Deze ehealth service leidt tot vermindering van poliklinische consulten bij de cardioloog en bezoeken aan de eerste hulp. Aldus resulteert HartWacht in goedkopere, efficientere en schaalbare zorg voor hartpatienten. Op deze manier kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Wearable
Zelfzorg
Regio Noord-Holland