Guidingtube

Concept

Met Guidingtube kunnen centrale generiek toepasbare interactieve voorlichtingsmodules eenvoudig decentraal vanaf alle websites, portalen en/of platformen in Nederland worden aangeroepen. Belangrijke zorg-communicatie verschuift hierdoor van niet-meetbare decentrale face-to-face communicatie naar wel-meetbare centrale communicatie via Guidingtube.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Utrecht
Jean-paul Fonteijn