GroeiGids app

Opschaling

GroeiGids biedt betrouwbare, gevalideerde en onafhankelijke informatie over gezond en veilig opgroeien en opvoeden vanaf de zwangerschap(wens) tot jongvolwassenheid. Het platform bestaat uit 7 boekjes, www.groeigids.nl en de GroeiGids app (voorheen GroeiApp). Met deze app kunnen (aanstaande) ouders de ontwikkeling en groei bijhouden en krijgen ze berichten en betrouwbare en gevalideerde informatie op maat (o.b.v. leeftijd en/of postcode).
De GroeiGids bestaat sinds 2006. De boekjes bieden gevalideerde en preventieve (opvoed, opgroei, gezondheids) informatie, afgestemd met geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en Kennis- en Thema-instituten. De boekjes zijn landelijk; jaarlijks worden 287. 000 gidsen verspreid (ook Engelstalig) Sinds eind 2012 is er ook de GroeiGids app en heeft ondertussen al zo'n 210.000 gebruikers. Al 25% van de nieuwe ouders gebruikt de GroeiGids-app.
In de app kunnen ouders de ontwikkeling, groei en gezondheid van hun kind digitaal bijhouden en deze delen met familie, vrienden, zorgverleners en ontvangen (aanstaande) ouders via de app regelmatig informatieve berichten, passend bij duur zwangerschap of leeftijd kind en/of de omgeving waarin het kind opgroeit. Zo ontstaat een persoonlijke gezondheidsomgeving van hun kind. Tevens kunnen (aanstaande) ouders 'van het zo ontstane groeipad ook een foto-album maken.
De app biedt tevens mogelijkheden voor bijv. gemeenten, kennis/themainstituten, organisaties etc om berichten op maat zeer gericht te versturen. Voorbeeld; in de Amsterdamse ziekenhuizen kwamen er nogal wat kleuters terecht op de eerste hulp omdat ze met hun voetjes tussen de fietsspaken kwamen als ze achterop de fiets zaten. Via de app konden we heel gericht deze berichten en adviezen naar ouders zenden.
We ontwikkelen de app nu verder door, waardoor er een basisapp ontstaat (zoals die nu is) en een opgepluste app waarin aangesloten Jeugdgezondheids-zorgorganisaties, kraam en verloskundige organisaties via de groei-app extra services kunnen leveren. De extra services zijn o.a.; direct contact via chat met JGZprofessionals, consultatiebureau, berichten gericht op de regio waarin kind opgroeit, direct digitaal en mogelijkheid tot plannen afspraak en toegang tot het digitaal dossier van de organisatie.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Holland