GOAL 3 Patienten Monitoring

Concept

GOAL 3 ontwikkeld het IMPALA monitoring systeem wat artsen en verpleegkundigen in staat stelt om, in een omgeving met beperkte middelen, kritieke aandoeningen eerder te herkennen en behandelen. Dit systeem bestaat uit duurzame en gebruiksvriendelijke patiënt monitor die de vitale parameters (hartslag, ademhaling, saturatie) meet en dit vervolgens doorstuurt naar een ondersteunende applicatie op een tablet. Op deze applicatie zal een algoritme draaien wat de meetgegevens analyseert en op basis daarvan een voorspelling doet over de kans op een kritieke aandoening. Deze voorspelling kunnen artsen en verpleegkundigen gebruiken om de beperkte middelen en hun aandacht te prioriteren en daarmee de patiënten eerder en beter te helpen.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Regio Noord-Brabant
Jelle Schuitemaker