Gezondheidsapplicatie 'BEP'

Opschaling

Literatuur bevestigt het gevoel dat de meeste zorgverleners ervaren: de kwaliteit, doelmatigheid en zelfs de uitkomsten van zorg zijn verminderd voor etnisch diverse patiënten in Nederland. Taalbarrières en een tekort aan culturele competentie van de zorgverlener spelen hierin een belangrijke rol. De BEP applicatie, ontworpen door en voor zorgverleners, richt zich op het oplossen van bovengenoemde oorzaken en hiermee op een verbetering van zorg voor de etnisch diverse patiënt.

Door de ruime verzameling aan vertaalzinnen en pictogrammen die BEP aanbiedt, wordt zowel verbaal als visueel communiceren met al je patiënten weer mogelijk. Tevens geeft de applicatie je de kans je kennis te verbreden met betrekking tot verschillende culturen, waardoor de belevingswereld van alle patiënten begrijpelijk wordt.

Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Regio Utrecht