Gepast Verwijzen

Concept

Een verwijzer (huisarts) verwijst vaak op basis van eigen kennis en ervaring. Dat is niet per definitie de best passende verwijzing voor de betreffende zorgvrager. Meerdere factoren zijn van invloed op een passende verwijzing, zoals de kunde van de zorgaanbieder waarnaar verwezen wordt, toegankelijkheid (afstand, wachttijd, wel/niet/deels gecontracteerd door de zorgverzekeraar), alsook de verwijsreden en motivatie van de verwijzer, maar zeker ook de wensen/voorkeuren van de verwijzer zelf. Binnen het project Gepast Verwijzen wordt al deze informatie gebundeld en met behulp van ZorgRank (rekenkundig model, of wel algoritme) omgezet naar een persoonlijk verwijsadvies. Dit betekent concreet dat er een match wordt gemaakt tussen de zorgvraag en het zorgaanbod.

Het project Gepast Verwijzen is het initiatief van ZIO (Zorg in Ontwikkeling, een eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en omgeving (Heuvelland), Verwijsbureau TIPP en Mediquest. Dit project wordt door het Zorginstituut Nederland gefinancierd vanuit de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg, met in 2018 het thema 'Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen'. Het project wordt vanuit de Raad van Advies gesteund door CZ, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis de Patiëntenfederatie Nederland, Zorgbelang Limburg, Syntein, UMC Maastricht en InEen.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Overige
Regio Utrecht