Gepast Verwijzen

Pilot

Mediquest ontwikkelt ZorgRank een rekenkundig selectiemodel (algortime). ZorgRank laat zien welke aanbieders het meest relevant zijn en aansluiten bij de kenmerken en voorkeuren van de zorgvrager, de verwijsreden, input van de verwijzer (huisarts) en zorginformatie (zoals uitkomsten en wachttijden);
De zorgvrager vergelijkt zelfstandig of samen met de verwijzer de verschillende opties;
De zorgvrager maakt vervolgens zelf een onderbouwde keuze voor een zorgaanbieder;
ZorgRank kan geïntegreerd worden in websites of applicaties waar een keuze gemaakt wordt voor vervolgzorg.

Voor meer informatie zie: www.gepastverwijzen.nl

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Overige
Virtual reality
Regio Utrecht