Genus Care. Verbinding & Zorg

Opschaling

Hallo, ik ben Genus,

Ik ben de slimme digitale fotolijst. Familie, vrienden en zorgverleners kunnen via de Genus app foto’s met mij delen en beeldbellen. Op ieder moment van de dag kan je contact met mij opnemen en ik ben geschikt voor beeldschermzorg zowel intramuraal als extramuraal.

Ik ben ook alert als het gaat om gezondheid en veiligheid. Ik signaleer onregelmatigheden en alarmeer indien nodig.

Zo zorg ik voor rust en inzicht in de situatie van de cliënt, zonder inbreuk te maken op privacy.

Door mij wordt eenzaamheid verminderd en ik zorg dat ouderen zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Ik ben Genus, via mij zijn familie, vrienden en zorg altijd dichtbij.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Overijssel