Fysio Tracker

Ontwikkeling

FT (Fysio Tracker) is enerzijds een applicatie te gebruiken op smartphone en tablet en anderzijds een website waar de fysiotherapeut gebruik van kan maken. Door eenvoudig een account voor de patiënt te maken met behulp van het emailadres kan de therapeut uit een database eenvoudig oefening selecteren voor de patiënt, de herhaling, tijd etc instellen en zo een gebalanceerd traingingsprogramma specifiek voor de patiënt samen te stellen.
De patiënt krijgt hier vervolgens eenvoudig toegang toe door eenmalig zijn/haar emailadres te bevestigen en een wachtwoord aan te maken. Als de patiënt bevestigt dat de resultaten gedeeld mogen worden met de therapeut kan er een goed beeld ontstaan van de ontwikkeling en verbetering van de gesteldheid van de patiënt.
Bij iedere oefening zit uiteraard een geschreven toelichting, een voorbeeldvideo en een fotoserie.
Daarnaast kunnen er herinneringen ingesteld worden voor de oefeningen en kunnen er eventueel nieuwe afspraken gepland worden via de applicatie.

Uiteraard is het ok mogelijk zelf een workout samen te stellen. FT bevat in ieder geval de volgende functies:
• Website én applicatie voor therapeuten om trainingsprogramma’s samen te stellen;
• Persoonlijk trainingsprogramma door therapeut ophalen
• Zelf trainingsschema bijhouden
• Start van training waarbij alle oefeningen worden afgewerkt
• Algemeen oefeningenoverzicht
• Bijhouden van resultaten (gewicht, sessies etc)
• Awards en aanmoedigingen voor regelmatig trainen
• Instellen trainingsherinneringen
• Afspraak maken met fysiotherapeut
• Database van Fysiotherapeuten
• Fysiotherapeut (in de buurt) zoeken

Digitalisering
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Holland
Michael Croll