FluidBalance

Opschaling

FluidBalance beoogt de urineproductie automatisch te monitoren, 24 uur per dag. Dit zou leiden tot ontlasting van de verpleegkundige en bovendien tot een nauwkeuriger registratie van de urineproductie. Daarnaast zouden - door het tijdig vaststellen van subtiele veranderingen in de urineproductie - onnodige complicaties en ligdagen naar verwachting kunnen worden voorkomen. FluidBalance beoogt zo niet alleen te resulteren in een verbeterde kwaliteit van leven voor de patiënt, maar ook minder complicaties tijdens opname, een afname van het aantal opnamedagen, en een aanzienlijke kostenbesparing in Nederlandse ziekenhuizen.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Regio
Groningen