Floor

Opschaling

Floor is een online platform dat mensen met diabetes type 2 in contact brengt met online gezondheidscoaches, waarbij de focus ligt op gedragsverandering. Het doel is om blijvende gedragsverandering te realiseren en de deelnemers hun gezondheidsdoelen te laten behalen.

Digitalisering
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Gelderland