FirmTel CARE

Ontwikkeling

Beschrijving van de innovatie
Door de nieuwe zorg- en participatiewet in Nederland zal de extramuralisering van de zorg sterk groeien. Dit betekent dat er zowel voor de cliënt en zorgontvanger, alsook voor de zorg- en welzijnsmedewerker (technische) voorzieningen getroffen dienen te worden vanuit zelfredzaamheid, mobiliteit en veiligheid als vanuit efficiëntie en communicatie oogpunt. De zorg medewerker bezoekt de cliënt thuis, wat bijvoorbeeld in onveilige situaties kan resulteren die in het kader van de Arbo wet- en regelgeving waarop door de werkgever dient te worden geanticipeerd.

De groei van extramurale zorg vraagt om een andere manier van werken. Door FirmTel CARE krijgen ambulante zorgteams de beschikking over vertrouwde functies zoals doorverbinden, verkort kiezen, uitbellen met het vaste nummer van de instelling… vanaf het ‘eigen’ mobiele toestel. Ook freelancers en vrijwilligers kunnen gemakkelijk en snel worden aangesloten.

Naast de vertrouwde telefoniefuncties, zijn er de specifiek voor de zorgsector ontwikkelde toepassingen zoals:
● direct de beschikbaarheid van ambulante collega’s kunnen zien
● het combineren van alarmering en monitoring systemen voor zowel de client als de zorgmedewerker, onafhankelijk van de gekozen hardware of communicatie methode
● het gebruik van beveiligde netwerk van de zorginstelling i.p.v. de publieke APN van een provider. Hierdoor is o.a. veilige toegang tot zorgdossiers mogelijk.
● Tevens kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.
Technische werking van de innovatie

● Veilige data toegang door middel van Private APN (bijvoorbeeld elektronische patienten dossiers via tablets)
● Betere bereikbaarheid binnen gebouwen met Private GSM en inpandige GSM mastjes (Picocellen)
➔ optimale mobiele verbindingen binnen gebouwen
➔ zonder negatieve impact op stralingsgevoelige apparaten
● Vertrouwde telefooncentrale functies vanaf het mobiele toestel met Forced-on PBX technologie zoals doorverbinden, verkort kiezen, bellen met vaste nummer van de zorginstelling
● Integratie met diverse specifieke zorgtoepassingen persoonsalarmering, veiligheid en Telecare door MobileCare

Informatie-uitwisseling
Regio Zuid-Holland