Fam. Zorg

Implementatie

Een mobiele app waar ouderen en familie leden hun gezondheidgegevens delen, bv. medicijnen, bloedgroep, huisarts, met directe familie leden in geval van nood.

Alleen directe familieleden hebben, op uitnodiging, inzage in deze persoonlijke gezondheidgegevens en kunnen deze informatie delen met eerstelijns hulpverleners indien nodig.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Regio Noord-Holland