FairPlay

Opschaling

Fairplay is ontwikkeld in samenwerking met Ambiq. Dit orthopedagogisch centrum heeft een prachtig innovatieprogramma waarin ook deze game is ontwikkeld. In samenwerking met clienten, gedragswetenschappers en hulpverleners hebben wij met ons team een nieuwe manier van een sociale vaardigheids trainer bedacht. Fairplay is een Augmented Reality game waarmee de jeugd met met een cognitieve beperking (LVB) op een eigentijdse manier sociale vaardigheden kan aanleren. https://conceptlicious.nl/project/fairplay/

Digitalisering
Hulpmiddel
Overige
Regio Overijssel