EyeContact

Opschaling

Een EyeContact videoconferentie systeem is dé oplossing die natuurlijk oogcontact tijdens videobelgesprekken mogelijk maakt, zonder dat je naar de camera boven het beeldscherm hoeft te kijken.
Dat voelt persoonlijker voor de klant én is minder vermoeiend voor de medewerker. Die kan bovendien eenvoudiger contact maken, de aandacht vasthouden en een vertrouwensband creëren. Dat betaalt zich uit in een beter resultaat.

Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Overige
Domotica
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Virtual reality
Wearable
Regio Zuid-Holland