Exsudo zorgplatform

Pilot

De startup BlueMed zet zich in voor een betere wondzorg. Met communicatieplatform Exsudo kunnen zorgverleners op een eenvoudige en duidelijke manier wondinformatie en foto's opslaan en bekijken. Deze informatie kan vervolgens op een veilige manier met andere zorgverleners in de zorgketen worden gedeeld, bijvoorbeeld wanneer de patiënt wordt door- of terugverwezen. Bovendien maakt dit platform wondzorgprotocollen inzichtelijker en toegankelijker.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Regio Zuid-Holland