Ereva, snellere REVAlidatie

Ontwikkeling

Ereva B.V. heeft als doelstelling het herstel van patiënten te versnellen door middel van de zelfredzaamheid, informatievoorziening en intrinsieke motivatie van deelnemers te verhogen. Deze doelstelling wordt bereikt door implementatie van de nieuwste ICT en mobiele toepassingen gericht op het herstel van de patiënt en gericht op een
afname van de administratielast van zorgprofessionals. Ereva B.v. streeft erna om deze doelstellingen door middel van “evidence based medicine and management” te bereiken om derhalve een gedegen onderbouwing te verkrijgen voor een brede en duurzame implementatie in de gezondheidszorg.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Limburg