elektronische neus (eNose)

Ontwikkeling

Mijn idee is om een eNose te ontwikkelen die er specifiek op gericht is het ziektebeeld necrotiserende enterocolitis in een vroeg stadium te detecteren. De eNose is in de jaren 80 door het Amerikaanse leger ontwikkeld om explosieven te detecteren. Naast het leger wordt de eNose heden ten dage gebruikt door de NASA om ammoniaklekkage in ruimtestations te detecteren en in de voedingsindustrie ter detectie van bevuilde producten.

De eNose wordt in de medische wereld echter nog nauwelijks toegepast en is hier een nieuw fenomeen. Wij bij het VUmc zijn, naar ons weten, de eerste wereldwijd die onderzoek doet naar het gebruik van geurprofielen afkomstig van ontlasting, geanalyseerd middels de eNose, als diagnostisch middel van maag-darmkanaal aandoeningen.
Het non-invasieve karakter, de relatieve lage kosten van een meting en het high-throughput karakter weerspiegelt de potentie van de eNose in de klinische praktijk

Medisch technologische innovaties
Regio Noord-Holland
Daan Berkhout