Elanza Connect, de slimme flextool voor de zorg

Opschaling

Veel externe inzet leidt tot hoge kosten. Ons platform helpt zorgorganisaties veel zorggeld en -tijd te besparen, door eigen regie op alle kosten en kwaliteit van totale inhuur, zodat altijd de juiste zorg geleverd kan blijven. Door:

- Besparing op bemiddelingsfee's
- Matching van juiste zorgverleners op basis van kwaliteit en kosten
- Regionaal zorgverleners delen om uitstroom en meer externe inzet te voorkomen

Plangemak: het platform is naadloos aangesloten op alle ICT systemen.

AI
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Overige
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

Ons platform helpt zorgorganisaties met de volgende grote uitdagingen:

- Terugdringen/ beheersen van PNIL
kosten
- Snelle invulling van openstaande diensten naar flexibele schillen naar keuze
- Tijdwinst door koppeling met plansysteem en automatisering van planning en facturatie werkzaamheden
- Eenvoudig samenwerken met externe zorgverleners en externe bureaus
- Inzicht in kwaliteit van flexibele zorgverleners
- Sturing op prestaties van flexibele inzet op gebied van tarieven, invulsnelheid en -percentages en tevredenheid;
- Foutloze facturatie door PNIL facturen en / of factuurspecificaties die aansluiten op de eigen geaccordeerde urenadministratie.

Ben jij werkzaam bij / of ken jij zorgorganisaties met een of meerdere uitdagingen? Bel ons: 0655325873

Floris van Alkemade