EigenZorg.com

Ontwikkeling

EigenZorg.com verbindt het professionele en sociale zorgnetwerk rond de klant en is hierdoor in staat om allerlei processen te vereenvoudigen en informatie transparant te maken, voor alle betrokkenen:
• Sociaal Netwerk: de ontvangers van zorg en verzorgers kunnen elkaar kiezen, vergelijkbaar met een sociaal netwerk. Uit eerdere proeven bleek dat een goede match tussen zorger en klant de kwaliteit van zorg en het werkplezier enorm bevorderen.
• Realtime administratie: Het bijhouden van gewerkte uren voor thuiszorgmedewerkers gaat semiautomatisch met hulp van een smartphone app. Controle op die uren is direct gewaarborgd. De zorger kan zich ongestoord aan de klant wijden en krijgt correct betaald.
• Volgsysteem: Gebruikers van EigenZorg (klanten maar ook mantelzorgers en familie) kunnen elkaar inzicht geven in hun zorgtaken en locatie. Dit inzicht is “real-time”: EigenZorg biedt een volger de mogelijkheid om een bericht (sms of pushnotificatie in de App) te krijgen op het moment dat een verzorger zijn activiteiten start.

Digitalisering
Zelfzorg
Regio Drenthe