Effect Healthcare

Ontwikkeling

Effect Healthcare ontwikkeld een ondersteunende software voor clinici om zorgprocessen inzichtelijk te maken en de effecten van voorgestelde veranderingen meetbaar te maken.

Dit doen wij door inzichten vanuit de kliniek en de data te vertalen naar intuïtieve & modelleerbare zorgprocessen met meetbare impact.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

Wij zijn op zoek naar partijen die geïnteresseerd zijn om te co-creëren of vroegefasefinanciering te verschaffen.

Wij beogen onze gevalideerde methodologie door te ontwikkelen in een bruikbaar applicatie, waarmee zorgprocessen inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor meerdere specialismen in het ziekenhuis.