Een waan-zinnige route

Pilot

Schizofrenie met anosognosie (slecht ziekte-inzicht) is een van de meest ernstige psychiatische aandoeningen (EPA) die iemand kan hebben. Vaak wordt deze groep nog onbegrepen en vallen ze buiten de boot op maatschappelijk en sociaal gebied. Door het slechte ziekte-inzicht zien ze niet in dat de ziekte de veroorzaker is van vele ongemakken. In het ziekteproces worden naasten onherroepelijk meegenomen. Waar hun dierbare moeilijk hulp accepteert komt de mantelzorg vaak op de schouders van naasten terecht. De onmacht en druk die ze ervaren is dan ook zeer hoog. Mogelijkheden om hier iets aan te doen zijn er nauwelijks. Mijn project ‘samen met molentjes lopen’ zoekt nieuwe methodes om naasten te helpen bij deze onmacht. Door gebruik te maken van ontwerpprincipes en ludodidactiek wordt er een brug geslagen tussen ontwerpen en wetenschap.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Overige
Regio Noord-Holland