EasyTAB

Pilot

Een mobiel toestel voor alle apps, programma's en koppelbare meetapparaten die je in jouw zorgorganisatie wordt gebruikt. Samengevoegd om tijd- en kostenbesparend te werken.
Het doel is om efficiënter data en administratie van patiënten/ cliënten om te gaan. Beeldzorg toepassing zijn ook te realiseren. Bruikbaar voor iedere medewerker.

Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Regio
Zuid-Holland
Help ons versnellen

Ik ben op zoek naar Zorgorganisaties die mee willen denken aan het implementeren van de innovatie. Welke eisen, anders dan we al hadden verwacht, heeft een organisatie en wie staat open om te testen binnen hun zorgomgeving. Regio Zuid-holland heeft voorkeur.