EarlySense patientveiligheid

Opschaling

Een volledig contactvrij patiëntveiligheidssysteem

EarlySense is een hoog innovatief systeem voor het continu monitoren van vitale functies, zonder enig fysiek contact met de patiënt. Dit patiëntveiligheidssysteem is ontwikkeld voor toepassing op de ‘normale’ verpleegafdeling. Deze innovatie ondersteunt een belangrijke en noodzakelijke verbetering van de zorg voor vitaal bedreigde patiënten en kwetsbare ouderen. Het monitoringsysteem stelt de zorgprofessionals in staat om 24 uur per dag, 7 dagen per week contactloos de patiënten te volgen. Het helpt de vermijdbare, onbedoelde schade aan patiënten te reduceren. EarlySense wordt ook toegepast als valpreventiesysteem voor kwetsbare ouderen. Het waarschuwt al in een zeer vroeg stadium als de patiënt onverhoopt het bed dreigt te gaan verlaten. Daardoor worden valpartijen, die vaak met ernstig letsel gepaard gaan, voorkomen.

EarlySense meet vitale functies: hartslagfrequentie, ademhalingsfrequentie, in/uit bed situatie en de mate van beweging. Met behulp van een bedsensor worden de vitale functies continu gevisualiseerd en geregistreerd. De gevoelige sensorplaat wordt onder het matras gelegd, waarna de gegevens meteen zichtbaar worden op het scherm. Gedurende 7 dagen worden alle waarden opgeslagen, zodat er op elk moment een trend weergegeven kan worden van alle functies over de afgelopen uren of dagen.

EarlySense alarmeert bij het overschrijden van onder- of bovenwaarden met een minimum aan loze alarmmeldingen. De verschillende units, met een maximum van 36 bedden, worden via het netwerk gekoppeld aan een centraal systeem. Daardoor is continue monitoring van een afdeling mogelijk, bijvoorbeeld vanuit de centrale verpleegkundige post. Ook kunnen meldingen worden doorgezonden naar mobiele telefoons.

EarlySense is zeer geschikt voor het observeren en bewaken van risicopatiënten op verpleegafdelingen in ziekenhuizen of verzorgingshuizen. Zo zijn in een vroeg stadium eventuele afwijkingen en trends van vitale functies te signaleren. Deze vroege herkenning van veranderingen in de vitale functies kunnen namelijk duiden op complicaties en escalaties in de gezondheid van de patiënt. Het kunnen volgen van de mate van bewegingen biedt een belangrijke bijdrage in de preventie van decubitus. Door snel ingrijpen levert de verpleging een nog hogere kwaliteit en voorkomt zij vermijdbare gezondheidsschade.

EarlySense wordt in Nederland exclusief vertegenwoordigd door Devices4Care.

Domotica
Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Regio Zuid-Holland