Doorbreek de Cirkel

Pilot

Doorbreek de Cirkel is een project om de cliënt met trombosezorg snel en effectief te helpen in alle settingen waar de cliënt zich bevind. Thuis, verzorgingshuis, bij de huisarts of op de polikliniek, in het ziekenhuis of in het buitenland. Dit is mogelijk door inzet van een vaste Trombosezorg consulent en door gebruik te maken van apparatuur (E-Health) om zelf te stollingswaarde te monitoren, en gebruik te maken van een door ons ontwikkelde Internet trombosezorgportaal. De cliënt kan zelf thuis aan de slag of geholpen worden door een Trombosezorg Consulent

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Overige
Regio Overijssel
ildiko schreiber