DOET en BAS

Opschaling

DOET (Deventer Oefenprogramma Thuiswonenden) is een leefstijlprogramma voor mensen met geheugenproblemen/dementie die nog thuis wonen. Een half jaar lang trainen deelnemers 3x per week, waarvan 2x onder leiding van een zorgprofessional en 1x thuis met een oefenschema. Onder leiding van de zorgprofessional wordt 1x per week in het bos geoefend en 1x per week bij de sportvereniging. Kracht, conditie en balans zijn uitgangspunten van de trainingen. Deelnemers worden gehaald en gebracht om mantelzorgers te ontlasten. Tevens vinden er maximaal 4 huisbezoeken plaats. Dit om het oefenschema uit te leggen en om de thuissituatie veilig te maken. Ook zijn er 2 informatiebijeenkomsten waar uitleg gegeven wordt over het belang van bewegen en goede voeding, en wat dat inhoudt. Gedurende DOET raken deelnemers vertrouwd met lotgenoten en ontstaat er een groepsgevoel.
Na een half jaar stromen deelnemers door in BAS (Blijf Actief bij de Sportvereniging). BAS vindt 2x per week plaats bij de sportvereniging waarbij naast bewegen ook aandacht is voor sociale contacten. De zorgprofessional maakt plaats voor een trainer van de sportvereniging. Deze trainer is via een train-de-trainer opgeleid om deze kwetsbare groep te begeleiden. De zorgprofessional is als achterwacht beschikbaar. Deelnemers blijven door BAS actief in de wijk, op een laagdrempelige manier die vertrouwd en veilig voelt. Indien nodig kan snel worden ingegrepen om deelnemers van zorg te voorzien en in te grijpen.

(Tele)monitoring
Zelfzorg
Overige
Regio Overijssel