Into D'mentia

Ontwikkeling

Into D’mentia geeft gezonde mensen inzicht in de belevingswereld van iemand met dementie. In de innovatieve, interactieve simulatieruimte ervaren mensen gedurende een half uur verwarring, onzekerheid, desoriëntatie en andere gevoelens die mensen met dementie dagelijks hebben. Het uitgangspunt van Into D’mentia is dat iets zelf ervaren de meest indringende en daarmee meest effectieve vorm van leren is. Hierdoor ontstaat meer begrip en compassie voor mensen met dementie en wordt de zorglast als minder belastend ervaren; dit leidt tot betere zorg.
De simulator is tot stand gekomen door gebruik te maken van virtual reality, interactieve technieken, fysieke objecten, audio en gaming technologie. Hierdoor beleeft iedere bezoeker een eigen verhaal dat ontleend is aan de praktijk. De cursist wordt meegenomen, als hoofdpersoon met dementie, in een scenario waarin verschillende symptomen van dementie zijn verwerkt. Nadien volgt een uitgebreid nagesprek en een groepstraining om inzichten te vertalen naar de prakrijk.
De doelgroepen zijn mantelzorgers, zorgprofessionals, vrijwilligers en studenten.

De Into D’mentia training wordt op locatie verzorgd. De simulator is hiervoor in een mobiele cabine gerealiseerd, die bij de klant wordt geplaatst. Belangstellende zorginstellingen, mantelzorg-organisaties en scholen worden door marketing en verkoop medewerkers benaderd of kunnen zich melden bij Into D’mentia, waarna een afspraak voor het geven van de training wordt ingepland.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Virtual reality
Regio Noord-Brabant