Digitale dagbesteding

Opschaling

De doelstelling van zorg op afstand, middels online dagbesteding is dat cliënten zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen en een zinvolle dag invulling ervaren. Cliënten ervaren d.m.v. online dagbesteding ondersteuning waarbij hun zelfmanagement wordt vergroot, tevens zal dit steun bieden aan mantelzorgers.

Digitalisering
Zelfzorg
Regio Overijssel
Help ons versnellen

Door met regionaal betrokken zorg- en welzijnsaanbieders samen te werken op proces, techniek en inhoud om te komen tot een oplossing voor een kwalitatief en kwantitatief passend online dagbestedingsprogramma in verschillende regio’s, inclusief een passende vergoeding.

Deelopdrachten regio overstijgend;
• Platform inrichten met ruimte voor lokale uitwerking door aansluiting te zoeken met lokale aanbieders van activiteiten
• Sluitende businesscase; onderzoek naar duurzame financiering
• Monitoring en evaluatie resultaat (kwalitatief/kwantitatief) onder gebruikers, mantelzorgers en medewerkers