DigiPatho

Ontwikkeling

Histologische diagnostiek is het beoordelen van biopten (kleine stukjes weefsel) onder een microscoop. Dit wordt gedaan door een patholoog, meestal in een ziekenhuis.
Een biopt komt eerst bij de afdeling Pathologie. Daar worden de biopten bewerkt in een laboratorium zodat ze onder de microscoop goed beoordeeld kunnen worden. De bewerking hangt af van het soort weefsel en waarnaar gekeken moet worden door de arts. Dit weefsel wordt op een glaasje gelegd en vervolgens bekeken onder de microscoop.
Tegenwoordig is de technologie steeds beter aan het worden waardoor nu deze kleine stukjes weefsel met behulp van een scanapparaat op HD-resolutie digitaal afgebeeld kunnen worden. Dit wordt tot nu toe beperkt toegepast in de praktijk.
Het meeste weefsel dat beoordeeld wordt door pathologen komt uit het ziekenhuis zelf. Maar door heel Nederland worden er ook door huisartsen dagelijks talloze biopten afgenomen en opgestuurd naar ziekenhuizen. Een deel hiervan is weefsel dat digitaal bekeken kan worden.

DigiPatho wil een netwerk creëren van pathologen die met behulp van nieuwe technologie de biopten uit de eerste lijn digitaal beoordelen. Hierdoor is de arts niet locatie gebonden en is een second opinion van een collega laagdrempelig.
Het laboratorium waar weefsel wordt bewerkt kan zich specifiek richten op histologisch diagnostiek. Dit zorgt voor een versnelling van het huidige proces.
Door veel biopten in te scannen ontstaat een grote database. In de toekomst kan deze database gebruikt worden voor de ontwikkeling van een computerprogramma wat hulp biedt bij diagnostiek.

Regio Noord-Holland
Laurence Moss