DietCetera

Ontwikkeling

DietCetera is een diëtistenorganisatie welke haar diensten volledig met behulp van digitale communicatiemiddelen verleent. Met haar dienstverlening stimuleert DietCetera het zelfmanagement van haar cliënten maar verleent ook, waar gewenst, persoonlijke begeleiding.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Overige
Regio Zuid-Holland