DHoTS digitale CVRM zorg

Opschaling

Ongeveer 3 miljoen Nederlanders hebben een verhoogde bloeddruk – de grootste risicofactor voor hart- en vaatziekten. Hoge bloeddruk, ofwel hypertensie, wordt voornamelijk behandeld door de huisarts, in de ketenzorg voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM).
Het is aangetoond dat nieuwe digitale zorgdiensten bij chronisch te leveren zorg, zoals het monitoren en behandelen van hoge bloeddruk, significant kunnen bijdragen aan verbeterde zorg tegen lagere kosten. Echter, ondernemers die digitale producten hiervoor ontwikkelen, slagen er onvoldoende in deze te integreren in de klinische praktijk en dus grootschalig op de markt te brengen. De achterliggende oorzaak is dat de zorg vele stakeholders kent die simultaan moeten overschakelen op een nieuwe dienst. Hiertoe moeten de producten niet alleen technisch geïntegreerd worden in de bestaande systemen en bekostigingsstructuur, maar ook in de dagelijkse routine van de zorgverleners en de patiënten.
DHoTS is een zorg innovatie die door de huisartsen kan worden ingezet als efficiënt- en betaalbaar digitaal platform. De huisarts kan hiermee de bloeddruk op afstand monitoren en de patiënt op afstand een gepersonaliseerd medicatie en “lifestyle” advies geven ter verlaging van de bloeddruk. Aan de hand van een door het systeem bepaald individueel patiëntprofiel zal het systeem met behulp van de richtlijn, per patiënt, een medicatie advies aan de behandelend huisarts geven zodat een gepersonaliseerde, en daarmee optimale, behandeling kan worden uitgevoerd. Deze behandeling kan vervolgens weer worden geëvalueerd aan de hand van de bloeddruk monitoring op afstand.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Holland
Julie Wolsak