Desinfectie robot SAM-UVC

Opschaling

Op dit moment loopt gemiddeld 1 op de 13 patiënten in Nederland een zorginfectie op (!). Zorginfecties zijn infecties die ontstaan tijdens of aansluitend aan het verblijf in een ziekenhuis, behandelcentrum of verpleeghuis.

Door de ziekenhuisomgeving met een hoge en consistente kwaliteit te desinfecteren met onze robot SAM kunnen we het aantal zorginfecties met wel 40% reduceren! Met SAM automatiseren we het desinfectieproces en zorgen we samen met Schoonmaakmedewerkers voor een veiliger ziekenhuis voor patiënten en medewerkers. Bovendien wordt het gebruik van chemische middelen geminimaliseerd doordat SAM gebruik maakt van krachtig en schoon UV-C licht.

Medisch technologische innovaties
Robotica
Regio Zuid-Holland
Help ons versnellen

Voor de validatie en standaardisatie van het reiniging en desinfectie proces in ziekenhuizen werken we graag nauw samen met Microbiologen, DeskundigenInfectiepreventie en, Facilitair Managers en Facilitaire bedrijven.