De praatpaal nu belevingspaal

Opschaling

Het verhaal van de praatpaal
Het was jarenlang een icoon voor automobilisten met pech. De gele ANWB praatpaal. Door de komst van de mobiele telefoon is hij overbodig geworden. Onlangs, 57 jaar nadat de eerste praatpaal is neergezet zijn alle 3300 praatpalen buiten werking gesteld.
Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven alle praatpalen te verwijderen. Rijkswaterstaat wil dit duurzaam realiseren en zoekt naar aansprekende nieuwe concepten waarbij de praatpaal niet wordt vernietigd of gerecycled, maar een nieuw leven krijgen dicht bij de oorspronkelijke vorm. Afgesproken is dat duurzaamheid een collectieve ambitie is voor herbestemming.
Embedded Fitness heeft de praatpaal omgebouwd tot een belevenispaal voor ziekenhuizen en zorginstellingen. De belevingspaal lokt beweging en interactie uit. Dit type paal is dan ook uitermate geschikt voor mensen die baat hebben bij (extra) beweging, zoals (dementerende) ouderen en zieken. Beweging blijkt vertragend te werken op het dementie-proces en bevordert het herstel bij ziekte.
Hoe werkt het?
De alom bekende praatpaal is voorzien van een touchscreen en een computer. Mensen melden zich bij de Belevingspaal via een druk op de bekende gele knop van de paal. Dan start de interactie via beelden en geluiden op het beeldscherm tussen de oren. De inhoud beperkt zich op dit moment nog polygoonjournaals, later zal dit worden uitgebreid met liedjes uit de jaren ’40 - ‘50 en vraag- en antwoord spelletjes met foto’s. De interactieve praatpaal maakt mensen nieuwsgierig en brengt ze in beweging.

Digitalisering
Overige
Regio Noord-Brabant