De Kracht van kleding

Opschaling

Dress Case laat je vanuit verschillende invalshoeken en met een open vizier kijken naar de rol van kleding bij mensen met een beperking. Hierdoor wordt een bewustwordingsproces op gang gebracht over De Kracht van kleding zodat kleding kan worden ingezet ten behoeve van een goed leven voor mensen met een beperking.

Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Brabant