de Klessebessers

Ontwikkeling

Mensen met dementie hebben moeite met sociaal contact en een prikkel nodig. Daarom brengen de Klessebessers mensen op dezelfde golflengte.

Vier voorwerpen prikkelen herinneringen. De nostalgische televisie, radio, telefoon en koffer staan verspreid in de kring om dichtbij, en op een moderne manier herinneringen prikkelen. Denk aan versjes, liedjes, voorwerpen en polygoonbeelden.

Hulpmiddel
Regio Zuid-Holland