De betere zorg

Opschaling

Door uit het bestaande zorgbestel te stappen realiseren wij een aanmerkelijk goedkopere zorg naar de mens toe.
Geen directeur, geen managers of teamleiders, kleine groepjes ZZP-ers die met de zorgvrager bezig zijn. Vanuit daar alles regelen.

Domotica
Zelfzorg
Overige
Regio Limburg
MenZZorG Coöperatie U.A.