daya

Pilot

Dit innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van een innovatie die de prangende behoefte binnen thuiszorgorganisaties naar efficiency met gelijktijdige kwaliteitsverhoging in de zorgverlening ondersteund. In de combinatie van een internet-of-things device gekoppeld aan een geavanceerde infrastructuur ondersteund met artificial intelligence ontstaat dit concept genaamd ‘daya’.

Domotica
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Medisch technologische innovaties
Wearable
Regio Limburg
Dani Plummen