Datastudent

Implementatie

Datastudent is een Rotterdamse startup die de waarde van data inzichtelijk en toegankelijk maakt voor jou. Onder onze begeleiding verwijdert een Datastudent de obstakels die in de weg staan.

1. Wij enthousiasmeren door interessante éénmalige data-analyses uit te voeren.
2. Wij brengen beschikbare data in kaart en ondersteunen bij het opschonen en structureren.
3. Wij bezorgen een frisse blik en een andere zienswijze door u in contact te brengen met een slimme Datastudent.
4. Wij voldoen op een flexibele manier aan de juiste capaciteitsbehoefte.

Wij bieden op een laagdrempelige en transparante manier kwaliteit en gaan integer met uw gevoelige data om.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Wearable
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland