Dagbestedingsspel

Pilot

Via het dagbestedingsspel komen we achter de richting, waarin de deelnemer dagbesteding wil gaan volgen. Het keuzespel ‘Kies je richting’ is een eigen product van S&L Zorg. Het is speciaal ontwikkeld om deelnemers, begeleiders en verwanten samen na te laten denken over de beste dagbesteding. Het spel is niet alleen gericht op een specifieke uitkomst, maar vooral op het voeren van het juiste gesprek.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Digitalisering
(Tele)monitoring
Virtual reality
Wearable
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant