cVitals Hypertensie

Concept

Hoge bloeddruk is een aandoening waar veel Nederlanders aan lijden. Zolang deze onder controle is, hoeft de patiënt niet naar de huisarts of het ziekenhuis. Maar gaat het wel altijd goed? Door middel van cVitals Bloeddruk heeft de patiënt meer inzicht inzicht in zijn eigen gezondheid en kan een zorgverlener beter op tijd ingrijpen.

Patiënten voeren wekelijks hun bloeddruk, hartslag en gewicht in. Daarnaast biedt de app informatie over hypertensie, medicatie en hoe je met voeding en bewegen de bloeddruk kunt beïnvloeden. Zorgverleners geven maandelijks feedback op de metingen via een e-consult. Daarnaast ontvangen zij alerts als de vooraf ingestelde drempelwaarden worden overschreden. Op deze manier kan direct ingegrepen worden als dat nodig is.

Zowel de zorgverlener in het ziekenhuis als de huisarts ontvangt dezelfde informatie over de gezondheid van de patiënt. Dit voorkomt herhaling van diagnostiek, onnodige verwijzingen en maakt zorg op maat mogelijk.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Regio Utrecht