Compaan

Opschaling

De Compaan is een tablet die ouderen laat delen in het digitale leven dat wij leiden. Daarnaast faciliteert de Compaan mantelzorg en professionele zorg.

Digitalisering
Hulpmiddel
(Tele)monitoring
Zelfzorg